Oznanila župnij Preserje in Rakitna


 Oznanila - 11. 10. 2020 - klikni to povezavo   

 

Spoštovani župljani Preserja in Rakitne

Pred nami so za nas kristjane pomembni dnevi, dnevi v katerih radi obiskujemo grobove naših rajnih. Spodaj so priporočila škofov kako letos obhajati dan vseh svetih in vernih duš dan. Sam se pridružujem spodbudi iz nedeljske maše iz Maribora: doma imate toliko albumov, toliko slik, vaših dragih pokojnih, imate toliko zgodb, zakaj si ne bi, namesto tega, da bi stopili na njihov grob, posebno, če so bolj oddaljeni od vaših krajev, pripovedovali kaj ste od njih lepega prejeli, kaj skupaj z njimi doživeli…in naj vas ti spomini spodbudijo k hvaležnemu spominu in molitvi zanje. 
V Preserju in Rakitni se bodo na večer pred praznikom vseh svetih (1. november) in spominom vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 v žalni melodiji oglasili zvonovi ter povabili k družinski in osebni molitvi za rajne.

Molitev vseh 4 delov rožnega venca  pa bo v nedeljo, 1. novembra, ob 18.00, tudi preko Zoom-a. Vabljeni vsi župljani Preserja in Rakitne.
Kdor bi se želel pridružiti molitvi, naj v nedeljo ob 17.50, klikne na povezavo:
https://us05web.zoom.us/j/8428771591?pwd=V3pXYmVXZ2E4UmpxTkdibW5xZktvZz09 
Kdor se ne more udeležiti molitve preko Zoom-a, je vabljen k molitvi v krogu svoje družine.

Spoštovani župljani Rakitne in Preserja.

Ob upoštevanju državnih predpisov so slovenski škofje določili, da so svete maše z ljudstvom do nadaljnjega odpovedane. Prav tako se ves verouk izvaja na daljavo. Duhovniki lahko vernikom omogočimo individualno duhovno oskrbo, kar pomeni, da bodo lahko verniki ob določeni uri prišli v cerkev in tam prejeli sveto obhajilo, blagoslov in opravili spoved.

Celotno besedilo si oglejte v nadaljevanju.

Maševal bom vsak dan po objavljenih namenih v naših tiskanih oznanilih. Mašujem brez prisotnosti vernikov, sem pa v molitvi in mislih z vami. Predlagam vam, da na dan maše za vaše pokojne, obiščete njihov grob in zanje molite ter jih priporočite Božjemu usmiljenju.

Ob delavnikih mašujem ob 19.00, v času prenosa na radiu Ognjišče. Ob nedeljah pa ob 10.00, ko je televizijski prenos maše. Ostale oznanjene mašne namene, mašujem ob različnih urah na podružnicah in v župnijski cerkvi v Rakitni.

Bolnike in ostarele bom obiskal, v petek, 30. oktobra.

Kdor bi želel prejeti sveto obhajilo, zakrament svete spovedi in blagoslov, naj me prosim pokliče, in dogovorili se bomo za čas srečanja. Hvala.

Srečanje za srednješolce in 9. razred bo ob petkih,  ob 19.30, preko Zoom-a. Kdor bi se še želel pridružiti, naj sporoči po e-pošti: joze.treven@rkc.si.

Ostanimo povezani v molitvi.

Lepo vas pozdravljam in blagoslavljam

župnik Jože

 
 

Priporočila Slovenske škofovske konference za obhajanje praznika vseh svetih (1. november) in spomina vseh vernih rajnih (2. november) v času epidemije bolezni COVID-19

1. Zaradi zdravstvenih razmer se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Verniki naj zasebno ali s člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v domači župniji oz. znotraj svoje statistične regije in tam molijo za rajne.

2. Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z enega samega mesta (pri pokopališki kapeli ali cerkvi, križu oziroma vežici ali ob vhodu), brez blagoslova posameznih grobov in brez navzočnosti vernikov. Blagoslov grobov naj spremlja zvonjenje zvonov župnijske cerkve in pokopaliških kapel. Tako bodo verniki po domovih z molitvijo lažje spremljali to sveto opravilo.

3. Verniki naj med prazniki v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne, opravijo dobro delo in prejmejo odpustek. Kako prejmemo odpustek, je predstavljeno na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji. Zaradi trenutnih razmer, ki so posledica pandemije COVID-19, je popolni odpustek za verne rajne podaljšan za ves mesec november.

4. Namesto nakupov cvetja in sveč škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku darujejo za svete maše (za svoje pokojne sorodnike, za zdravje v družini, za blagoslov pri delu, za srečen zakon, za uspeh v šoli, za starše, za prijatelje itd.). Župniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k darovanju za mašne intencije in za vzdrževanje župnije.

5. Škofje vabijo, da se na večer pred praznikom vseh svetih (1. november) in spominom vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne (npr. rožni venec).

6. Župniki naj predlog družinske molitve za pokojne za oba večera objavijo na spletni strani svojih župnij. Predlog molitve bo objavljen tudi na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si

7. Duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki naj dosledno uresničujejo državna in cerkvena navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega zdravja in zdravja bližnjih.

 

Slovenska škofovska konferenca

 

Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19

Navodila stopijo v veljavo v petek, 16. oktobra 2020

Ob upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi pristojnih državnih ustanov ter z namenom preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in ohranitve zdravja vernikov slovenski škofje ordinariji sprejemamo naslednja navodila:[1]

 

I. Navodila za župnije iz statističnih regij, ki so z vladnim odlokom glede zajezitve epidemije Covid-19 označene rdeče

1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.
2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

  • Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše (prim. rimski obrednik Sveto obhajilo in češčenje evharistične skrivnosti izven maše, Ljubljana 1975).
  • Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.
  • Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
  • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
  • Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).
  • Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
  • Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu oz. vhodu.

3. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.
4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti.
5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.
6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.
7. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.
8. Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo na daljavo.

 

III. Splošna določila, ki veljajo za vse župnije v Sloveniji (v oranžnih in rdečih statističnih regijah) 

1.     Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujejo odvezo od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
2.     Verniki, ki se ne bodo udeležili nedeljske svete maše, naj le-to spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo,posvetijo čas molitvi, branju Božje besede ali dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Kjer je mogoče, se lahko udeležijo svete maše med tednom.
3.     Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev ali kapelo mora biti umaknjena. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo. Duhovnikom priporočamo, da pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestijo z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem vernikov od oltarja (prim. Rimski misal, str. 923).
4.     Ko verniki prihajajo v sakralni prostor za bogoslužje ali za zasebno molitev in odhajajo iz njega, naj upoštevajo medosebno razdaljo.
5.     Med sveto mašo ali drugim bogoslužjem zadrževanje v zakristiji ni dovoljeno več kot eni osebi.
6.     Duhovnik, ki je prehlajen, ima vročino oziroma kaže druge simptome bolezni, ne sme maševati z udeležbo vernikov in voditi drugih obredov.
7.     Duhovniki naj ne prenašajo svetih maš po spletu. V veljavi ostanejo obstoječi prenosi svetih maš po televiziji (TV Exodus, TV Slovenija itd.) radiu (Radio Ognjišče, Radio Slovenija itd.) in spletu, ki so namenjeni starejšim in bolnim ter tistim, ki se ne morejo udeležiti svete maše v cerkvi. Župniki pa lahko po elektronskih medijih nagovorijo svoje vernike, z njimi molijo in jih spodbujajo, da bodo čas preizkušnje lažje preživeli.
8.     Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali blagoslovi z udeležbo vernikov. Prav tako ni dovoljena organizirana molitev vernikov. Duhovnik naj sam blagoslovi pokopališče pri pokopališki kapeli oz. pri vhodu in povabi vernike, da v domačem krogu molijo za rajne (npr. rožni venec).
9.     Do nadaljnjega je pri bogoslužju prepovedano sodelovanje cerkvenih pevskih zborov in ostalih glasbenih skupin. Prav tako so prepovedane pevske vaje.
10.  Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.
11.  Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.

 

IV. Vabilo k molitvi (velja za vse statistične regije Slovenije)

1.     Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

Slovenski škofje

 

VEROUČNO LETO 2020 - 2021

Z veroukom začnemo v ponedeljek, 5. oktobra.

Urnik verouka - Preserje:

1. razred torek 14.00 Albina Kržič
2. razred ponedeljek 14.00 Jerneja Galič
3. razred torek 15.00 Zala Miklavčič
4. razred torek   7.30 župnik
5. razred ponedeljek   7.30 župnik
6. razred torek 17.00 Minka Suhadolnik
7. razred torek 16.00 Kristina Rogelj
8. razred torek 17.00 Kristina Rogelj
9. razred petek 19.00 Kristina Rogelj
Srednješolci petek 19.00 Kristina Rogelj

  
   
   

 

 

 

 

 

Urnik verouka - Rakitna:

1. in 2. razred   ponedeljek        16.00 - 17.00
3. razred            sreda                  16.00 - 17.00
4. razred            torek                   17.00 - 18.00
6. in 7. razred   ponedeljek        17.30 - 18.30
8. in 9. razred    petek                 19.00 - enkrat mesečno

Verouk bo poučevala ga. Mojca Kranjc.

Koristne povezave v zvezi z veroučnim letom:

 

Priporočila Slovenske škofovske konference za izvajanje župnijske kateheze (verouka) v katehetskem letu 2020/21 - klikni to povezavo

 

Vpisnica k verouku - klikni to povezavo

Vpisnica k verouku - 1. razred - klikni to povezavo

 


 

 

 

Duhovne spodbude katoliškim vernikom v času koronavirusa

 

Stopi, ljubi angel varuh

nalagam novice...